fbpx

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) izvaja naloge na področju zdravja, okolja in hrane, določene s posebnimi predpisi na celotnem območju države. V laboratoriju opravljajo storitve za potrebe države, predvsem za potrebe spremljanja javnozdravstvenih dejavnikov ter uradnih in inšpekcijskih nadzorov iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za okolje in Ministrstva za obrambo. Svoje storitve ponujajo tudi naročnikom na prostem trgu. V sodelovanju z drugimi ustanovami v Sloveniji in tujini sodelujejo pri nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih in svetovalnih projektih.

Kontaktni podatki

Zip/Post Code
Prvomajska ulica 1 2000 Maribor, Slovenija