fbpx

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA HMELJAR

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA HMELJAR

Program izobraževanja v hmeljarstvu kot nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Hmeljar/hmeljarka je bil izdelan v sklopu projekta Vseživljenjsko izobraževanje v hmeljarstvu (Hop industry lifelong learning program – LdV Hop school), ki je bil uvrščen v Evropski program sodelovanja prenosa inovacij na področju izobraževanja in usposabljanja. S tem imajo hmeljarji možnost, da lahko glede na njihovo obstoječe znanje in kompetence s področja hmeljarstva, dopolnjenega na izobraževanju, vstopijo v postopek priznavanja in potrjevanja ter si tako pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo Hmeljar/hmeljarka. Ta javno veljavna listina je uradna potrditev znanj in spretnosti, ki jih imajo kot posamezniki in velja v vseh državah EU. Termin za izobraževanje, ki se izvaja na IHPS, je razpisan na osnovi prijav ob minimalni udeležbi.

Podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije sta poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki smo ju prav tako oblikovali v sklopu projekta. Organizacijski in postopkovni del priprave programa je vodil partner Šolski center iz Slovenskih Konjic, strokovni del pa Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Hmeljar/hmeljarka sta dostopna na spletni strani: http://www.nrpslo.org/.

 

IZVAJALEC: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)