fbpx

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA PIVOVAR/PIVOVARKA

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA PIVOVAR/PIVOVARKA

Program izobraževanja v pivovarstvu kot pripravo na nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Pivovar/pivovarka je bil izdelan v sklopu projekta Vseživljenjsko izobraževanje v pivovarstvu (Micro-brewing lifelong learning program – LdV Beer School – Pivovarska šola), ki je bil uvrščen v Evropski program sodelovanja prenosa inovacij na področju izobraževanja in usposabljanja. 

S tem imajo pivovarji možnost, da lahko glede na njihovo obstoječe znanje in kompetence s področja pivovarstva, dopolnjenega na izobraževanju, vstopijo v postopek priznavanja in potrjevanja ter si tako pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo Pivovar/pivovarka. Ta javno veljavna listina je uradna potrditev znanj in spretnosti, ki jih imajo kot posamezniki in velja v vseh državah EU. Termin za izobraževanje, ki se izvaja na IHPS, je razpisan na osnovi prijav ob minimalni udeležbi.

Podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije sta poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki smo ju prav tako oblikovali v sklopu projekta. Organizacijski in postopkovni del priprave programa je vodil partner Šolski center iz Slovenskih Konjic, strokovni del pa Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Pivovar/pivovarka sta dostopna na spletni strani: http://www.nrpslo.org/.

 

IZVAJALEC: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)