fbpx

VIŠJEŠOLSKI PROGRAM: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

VIŠJEŠOLSKI PROGRAM: ŽIVILSTVO IN PREHRANA

Program živilstvo in prehrana poteka 2 leti, pogoj za vpis pa je zaključena srednja šola. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

Program zajema tematike kot so prehrana, dietetika, gastronomija ter sestava živil, različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina in mikropivovarstva), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. 

Predavanja pokrivajo tudi področja znanja o ekonomiki in managementu podjetij, informatiki in statistiki, poslovnem sporazumevanju in vodenju, strokovni terminologiji v angleškem ali nemškem jeziku, področje zakonodaje v živilstvu … 

V 2. letniku si študenti izberejo module in posamezne predmete s področja prehrane ali s področja živilstva.

Študenti v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v šolskih laboratorijih in prvi šolski mikropivovarni v Sloveniji, ki deluje v okviru Centra kulinarike in turizma KULT316. Program poleg BIC-a izvaja več šolskih centrov.